Wat wij kunnen betekenen voor particulieren en bedrijven...

Advisering en begeleiding
Voordat u als particulier of bedrijf een project kunt realiseren dient toestemming verkregen te worden van de gemeente. De regels die hierbij komen kijken zijn vaak ondoorzichtig en de weg binnen de gemeente lastig te bewandelen. Wij kunnen voor u de mogelijkheden onderzoeken en daarbij ook nagaan of er ontheffingsmogelijkheden zijn. Wij treden namens u in contact met de gemeente of andere instanties en geven u een helder beeld van de te volgen procedure. Nadat overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente is duidelijk of een bouwaanvraag, principeverzoek of ontheffingsverzoek ingediend kan worden. Wij kunnen u bij de voorbereiding hiervan assisteren. Daarnaast kunnen wij als een spilfunctie dienen tussen u en de gemeente. Wij zullen regelmatig de stand van zaken voor u checken en proberen de procedures zoveel mogelijk te stroomlijnen.

 

Ruimtelijke onderbouwingen
Als ontheffing van de geldende regels niet mogelijk is, biedt de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) de mogelijkheid van het bestemmingsplan af te wijken. Dit wordt een afwijkingsbesluit genoemd en maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Wanneer hier gebruik van wordt gemaakt dient wel een goede ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. Met het opstellen van de voor dit besluit benodigde goede ruimtelijke onderbouwing hebben wij jarenlange ervaring. Ook hebben wij een breed netwerk van specialistische onderzoeksbureaus op bijvoorbeeld het gebied van geluid, bodem, natuur, luchtkwaliteit, archeologie en externe veiligheid. Daarom kunnen wij u tevens ondersteunen bij het verkrijgen van de benodigde specialistische onderzoeken.

 

Bestemmingsplannen
Wij kunnen voor u het benodigde bestemmingsplan (of andere ruimtelijke plan) opstellen overeenkomstig de nieuwe Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008. Deze plannen worden geleverd conform de richtlijnen van het wettelijk verplichte Informatiemodel ruimtelijke ordening (IMRO 2008) en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsplanPlannen (SVBP 2008).

 


MEER INFORMATIE?


Wietse Bruinsma
06 1459 2413 |  LinkedIn

Neemt u via het contactformulier contact op.


Tanja Revet
06 2806 2140 |  LinkedIn

Neemt u via het contactformulier contact op.


Ons adres

Plataanstraat 14
2803 SW Gouda

U vindt CTvision tevens op CTvision als bedrijfspagina!