Wat wij kunnen betekenen voor overheden...

Advisering en begeleiding
Wij kunnen u adviseren en begeleiden op gebied van het ontwikkelen en/of actualiseren van beleid, procedurebegeleiding en digitalisering (implementatie en verbeteringen doorvoeren in uw organisatie). In overleg met u kunnen wij bepalen welke vorm van advisering en begeleiding wenselijk is. Zowel op afstand als intern in uw organisatie behoren tot de mogelijkheden.

 

Ruimtelijke onderbouwingen
Ten behoeve van projecten kunnen wij de ruimtelijke onderbouwingen verzorgen. Hier hebben wij reeds vele jaren ervaring mee als bureau. 

 

Bestemmingsplannen
Wij kunnen voor u bestemmingsplannen of andere ruimtelijke plannen opstellen overeenkomstig de nieuwe Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008. Deze plannen worden geleverd conform de richtlijnen van het wettelijk verplichte Informatiemodel ruimtelijke ordening (IMRO 2008) en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsplanPlannen (SVBP 2008).

 


MEER INFORMATIE?


Wietse Bruinsma
06 1459 2413 |  LinkedIn

Neemt u via het contactformulier contact op.


Tanja Revet
06 2806 2140 |  LinkedIn

Neemt u via het contactformulier contact op.


Ons adres

Plataanstraat 14
2803 SW Gouda

U vindt CTvision tevens op CTvision als bedrijfspagina!