Wat wij kunnen betekenen voor ontwikkelaars en corporaties...

Advisering en begeleiding
Regelmatig worden wij door ontwikkelaars en corporaties gevraagd de procedurebegeleiding voor bouwprojecten uit handen te nemen. Vaak is er bij (grotere) plannen intensief overleg nodig met de betreffende gemeente. Wij treden namens u in contact met de gemeente (of andere instanties) en begeleiden de procedure van begin tot eind.

 

Ruimtelijke onderbouwingen
Voor veel projecten vragen gemeente u een goede ruimtelijke onderbouwing aan te leveren. Met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingeb hebben wij jarenlange ervaring. Ook hebben wij een breed netwerk van specialistische onderzoeksbureaus op bijvoorbeeld het gebied van geluid, bodem, natuur, luchtkwaliteit, archeologie en externe veiligheid. Daarom kunnen wij u tevens ondersteunen bij het verkrijgen van de benodigde specialistische onderzoeken.

 

Bestemmingsplannen
Wij kunnen voor u bestemmingsplannen of andere ruimtelijke plannen opstellen overeenkomstig de nieuwe Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008. Deze plannen worden geleverd conform de richtlijnen van het wettelijk verplichte Informatiemodel ruimtelijke ordening (IMRO 2008) en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsplanPlannen (SVBP 2008).

 


MEER INFORMATIE?


Wietse Bruinsma
06 1459 2413 |  LinkedIn

Neemt u via het contactformulier contact op.


Tanja Revet
06 2806 2140 |  LinkedIn

Neemt u via het contactformulier contact op.


Ons adres

Plataanstraat 14
2803 SW Gouda

U vindt CTvision tevens op CTvision als bedrijfspagina!